สำหรับงานอเนกประสงค์
ทั่วไป ชนิดมีกรด
GP
สำหรับงานทั่วไป
ชนิดไม่มีกรด ใช้ดีกับปูน
GP-N
ซิลิโคนกันเชื้อรา
ชนิดไม่มีกรด
SN
ไฮบริด โมดิฟายด์ซิลิโคน
ทาสีทับได้ ชนิดเป็นกลาง
HS
ยาแนวทนต่อสภาพอากาศ
ไม่เป็นกรด
WN
ยาแนวทนต่อสภาพอากาศ
ไม่ทิ้งคราบน้ำมัน
WS
ซิลิโคนชนิดมีกรด
AS
วีอีเอ ทาสีทับได้
VEA