SIKA (Architect 16)

      “Architect 2016” งานแสดงวัสดุและเทคโนโลยีก่อสร้างสุดยิ่งใหญ่ในอาเซียน ครั้งที่ 30 "อาษาสู่สามัญ BACK TO BASIC" เพื่อนำเสนอพื้นฐานความคิดอันหลากหลายที่สถาปนิกเข้าใจและนำเสนออาคารของตน

กลับหน้าหลัก