ข่าว และ กิจกรรม

Reynobond (Architect 16)

งานแสดงวัสดุและเทคโนโลยีก่อสร้างสุดยิ่งใหญ่ในอาเซียน ครั้งที่ 30 "อาษาสู่สามัญ BACK TO BASIC" เพื่อนำเสนอพื้นฐานความคิดอันหลากหลายที่สถาปนิกเข้าใจและนำเสนออาคารของตนSIKA (Architect 16)

งานแสดงวัสดุและเทคโนโลยีก่อสร้างสุดยิ่งใหญ่ในอาเซียน ครั้งที่ 30 "อาษาสู่สามัญ BACK TO BASIC" เพื่อนำเสนอพื้นฐานความคิดอันหลากหลายที่สถาปนิกเข้าใจและนำเสนออาคารของตนGIESSE (Architect 15)

งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 29 และงานแสดงศักยภาพทางการออกแบบของสถาปนิกไทยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในเวทีโลก ภายใต้แนวคิด "ASA NEXT/ตัวตน คนไทย"GLOBOND (Architect 15)

งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 29 และงานแสดงศักยภาพทางการออกแบบของสถาปนิกไทยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในเวทีโลก ภายใต้แนวคิด "ASA NEXT/ตัวตน คนไทย"

1 | 2 | 3| 4