ประกาศบริษัท แสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หยุดช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 สามารถติดต่อได้ ในวันที่ 4 มกราคม 2560