หมวดสินค้า  >  เครื่องมือสวน  >  กรรไกรตัดกิ่ง

กรรไกรตัดกิ่งไม้ รุ่น 01-002-028

รายละเอียด

กรรไกรตัดกิ่งไม้ ด้ามส้ม MIX PRO (T995A)

ข้อมูลสินค้า
SC CODE ITEM CODE ขนาด
AB02TWT995A07ORMP 01-002-028 7"