หมวดสินค้า  >  เครื่องปั้มน้ำ  >  ปั้ม JET

ปั้มน้ำ JET-100P

คุณสมบัติ

- เครื่องปั้มน้ำหอยโข่ง รุ่น JET-100P (1"x1")
- สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำทั้งในอาคาร ครัวเรือน ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร ประปาหมู่บ้าน งานสร้างแรงดันของระบบน้ำ

ข้อมูลเทคนิค
SC CODE ITEM CODE
ECA10CNJET100PMP 27-009-008
รายละเอียด
กำลังมอเตอร์ 750 วัตต์ (1 HP)
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์
ขนาดท่อส่งน้ำเข้า 1 นิ้ว
ขนาดท่อส่งน้ำออก 1 นิ้ว
ปริมาณน้ำ 52 ลิตร/นาที
ดูดลึก 9 เมตร
ส่งสูง 51 เมตร
ความเร็วรอบ 2,800 รอบต่อนาที
ความยาวสายไฟ 1.2 เมตร
น้ำหนัก 17.3 กก.
ขนาดสินค้า 46 x 20.5 x 23.5 ซม.