แท่นตัดกระเบื้อง
MA (รางเดี๋ยว)
แท่นตัดกระเบื้อง
MD (รางเดี๋ยว)
แท่นตัดกระเบื้อง
MP (รางเดี๋ยว)
แท่นตัดกระเบื้อง
MD (รางคู่)
แท่นตัดกระเบื้อง
XMA (รางคู่)
ใบมีดกรีดกระเบื้อง
MD-A-215